Monday, 28 May 2007

2. ETT TU, BRUTE

Vissa rykten bland Ultunesarens läsare gör gällande att den serie siffror som angivits hittills i Klurendrejeriet® mini är alldeles för kort. Oavsett om detta rykte är sant eller inte, råder Klurbloggen härmed bot på detta - här och nu! Efter den sista angivna tvåan följer i tur och ordning: 34543. Detta gör att serien sträcker sig längre än den som visas på ett känt skepp vid en plats känd för de allra flesta. Platsens största(?) turistmål har ytterligare ett objekt som visar en snäppet längre version av serien plus en medlem som definitivt inte hör dit!Fem till (Five more)


Certain rumours among the readers of Ultunesaren say that the series given in the second question of Klurendrejeriet® mini is too short. Regardless of the validity of this claim, Klurbloggen hereby offers this quick remedy! After the last number (2), the next five following numbers are: 34543. This makes the series strech longer that the one shown on a famous ship at a location known to most people. The most(?) popular location tourist attraction has yet another object that shows the series being just one notch longer and includes a member that should not be there!

No comments: