Wednesday, 16 May 2007

En snabb titt (A quick look)

För att ni skall hinna åter vänja er vid allt vad gåtlösande medför visas därför en liten bild till var och en av de tre frågorna i Klurendrejeriet® mini i högerkant!

To allow for ample time for re-adjustment for solving riddles, a small portion of the picture elements in each question of this year's edition of Klurendrejeriet® mini can be seen in the right-hand side of this blog.


Why don't you make like a tree?

Två upphöjt till fem?

Head of State?

No comments: