Tuesday, 29 May 2007

Bästa illustration! (Best illustration!)

Tidningskonventets årliga tävling där Uppsalas bästa studenttidningar utses gick av stapeln igår. Tävlingen omfattar upp till tjugotalet nationstidningar och studentföreningstidningar, där alltså även Ultunesaren får vara med i egenskap av Ultuna studentkårs medlemstidning. Juryn består av representanter från Upsala Nya Tidning och belönade Klurendrejeriet® 2007 med priset till "Bästa illustration"! Norrlands varjehanda utsågs till Uppsalas bästa studenttidning 2006/2007.

The Magazine Committee of the United Nations of Uppsala annually hosts a contest to select Uppsala's best student magazines. The contest includes up to twenty student magazines, where Ultunesaren represents Ultuna studentkår. The jury consists of representatives from Upsala Nya Tidning och awarded Klurendrejeriet® 2007 the prize for "Best illustration"! The magazine Norrlands varjehanda was awarded "Best student magazine".

No comments: