Friday, 18 May 2007

Ett par bokstäver till (A few more letters)

Här kommer ytterligare två bokstäver (A och C) till titlarna i Klurendrejeriet® mini:

1. *TT**CK *** **T**CK
2. *TT T*, ***T*
3. *A******T**CK****


Here are two more letters (A and C) to the Swedish titles of the questions in Klurendrejeriet® mini:

1. *TT**CK *** **T**CK
2. *TT T*, ***T*
3. *A******T**CK****

No comments: