Saturday, 26 May 2007

Flashback! (part 3)

Kommer du ihåg denna klassiska fråga från Klurendrejeriet® 2005?

12. DE GULA CIRKLARNA
De gula cirklarna nedan förknippas med ett föremål som vi alla känner till och vissa av oss använder dagligen. Föremålet kan sägas har en viss koppling till en bitleksak. Bilden visar samtliga cirklar, inklusive de som skyms av bokstäverna i ett tal starkt förknippat med detta föremål. Vilket är talet?

Here is an English translation of a classic question from Klurendrejeriet® 2005. Do you know the answer?

12. THE YELLOW CIRCLES
The yellow circles pictured below are connected to an item that we all know and some of us use on a daily basis. The item can be said to have a certain link to a chew toy. The picture shows all the circles, including those that are obscured by the letters in a number tightly connected to this item. Which number is it?

No comments: