Wednesday, 16 May 2007

Titlar som tilltalar? (Appealing titles?)

Här kommer de första bokstäverna till de tre frågornas titlar i Klurendrejeriet(R) mini! Eller snarare, här visas samtliga T:n och K:n som titlarna består av:

1. *TT***K *** **T***K
2. *TT T*, ***T*
3. ********T***K****

Here are the first letters to the titles of the three questions in Klurendrejeriet(R) mini. Or put differently, here are all Ts and Ks in the respective Swedish titles:

1. *TT***K *** **T***K
2. *TT T*, ***T*
3. ********T***K****


(Did we mention that Klurendrejeriet(R) mini is an excellent opportunity to practice your Swedish?)

No comments: