Monday, 21 May 2007

3. *A*N****T**CKN*N*

Här är den avslutande förhandstitten på den tre frågorna i Klurendrejeriet® mini, nämligen den för fråga 3! Hur ofta hamnar en mjölkdrickande filur bland Aftonbladets "nyheter"?
Är hård mot de hårda?

Here is the last preview of the three questions in Klurendrejeriet® mini, the one of question 3! How often is "Mr. Walker" in the news?

No comments: