Wednesday, 23 May 2007

Flashback! (part 2)

Här är återigen en fråga från Klurendrejeriet® 2005. Kommer du ihåg svaret?

7. HÖJDEN AV FRÄCKHET!
Vilket är det minsta antal tändstickor som man behöver komplettera
de tre lagda tändstickorna (se bilden) med för att få tre lika stora
liksidiga trianglar till?


Here is another flashback from Klurendrejeriet® 2005 published for the first time in English. Do you know the answer?

7. THAT DOES IT!
How many matches need to be added to the three matches pictured to the left to create three more equilateral triangles?

No comments: