Sunday, 27 May 2007

Tävlingen! (The contest!)

För att så många som möjligt skall kunna delta i Klurendrejeriet® mini har tävlingsledningen beslutat att göra den tillgänglig som separat fil här på Klurbloggen (högerklicka på "fil" och välj "Spara som"). Detta kommer inte att påverka antalet ledtrådar som kommer att erbjudas på denna sida. Tävlingen kommer även att dyka upp på Ultunesarens hemsida.

To make Klurendrejeriet® mini available to as many participants as possible, the contest committee has decided to offer it as a separate download here on Klurbloggen (right-click on "download" and choose "Save as"). This decision will not effect the number of extra clues that will be offered on this page. The contest will also be available on the homepage of Ultunesaren.

No comments: