Saturday, 15 September 2007

En gång i halvtimmen! (Once every half hour!)

Denna vecka har Klurbloggen varit minst sagt välbesökt med nya rekord satta på nästan alla fronter! För perioden måndag till fredag var snittantalet 44 unika besökare per dag, det vill säga nästan en besökare per halvtimme, vilket kommer att betyda att även ett nytt veckorekord sattes och att september med all säkerhet blir den månad med flest besök hittills. Som tack för dessa besök erbjuds därför imorgon en extra ledtråd imorgon!

This week, Klurbloggen has been more visited than ever before - with new records in all sorts of lists! The period Monday-Friday had an average of 44 unique visitors per day, or a visitor every half hour around the clock, which means that a new weekly record will be set and that September most likely will be the month with most visitors ever. As a token of appreciation, we will offer an extra clue tomorrow.

No comments: