Tuesday, 25 September 2007

Stockholm tar täten! (Stockholm in the lead)

Av Klurbloggens läsare kommer numera de flesta via en server som står någonstans i Stockholm. Annars är ju läsarna spridda över hela landet och även utomlands. Det är kanske inte så konstigt att just huvudstaden står för flest besök, eftersom det bor flest svenskar där ...


Stockholm - a blog city?


Among Klurbloggen's readers, the largest portion visit through a server standing somewhere in Stockholm. Otherwise they are fairly equally spread out in all of Sweden and also abroad. It may not come as a complete surprise, after all Stockholm is the most populous Swedish city ...

No comments: