Friday, 14 September 2007

Problemlösare? (Problem solver?)

En amerikansk undersökning har visat det alla redan visste: om en nödsituation skulle uppstå vill mer än var fjärde tillfrågad ha med sig Angus MacGyver från tv-serien med samma namn - såklart! Phoenixstiftelsens agent som gav upphov till en hel livsstil hjälper alltid de in underläge och är nog de flesta äventyrliga svenskars val också, eller hur? På denna blogg borde man dock ställa sig frågan hur bra MacGyver och de övriga på listan skulle klara av Klurendrejeriet® inklusive dess miniversion. För att ta reda på detta gör vi motsvarande undersökning: Vem skulle du helst vilja ha med i ditt Klurendrejeriet® 2008-lag?

Kandidaterna är: 1. Jack Bauer; 2. James Bond; 3. Jason Bourne; 4. Lara Croft; 5. Carl Hamilton; 6. Angus MacGyver; 7. John McClane eller 8. Indiana Jones (rösta med en kommentar på detta meddelande eller i enkäten till höger).

"You're gonna have to
trust me on this."


An American survey has shown something everybody already knew: if an emergency situation were to arise, more than one in four of those asked would want to be with Angus MacGyver the hero from the aptly named tv series MacGyver - of course! The Phoeninx Foundation agent that gave rise to an entire lifestyle always helps those in need and we are pretty sure the same result would appear if one were to ask adventurous Swedes. On this blog, however, one wonders how well MacGyver and his friends would solve Klurendrejeriet® (including the current mini one). To answer this, we are opening the following survey: Which problem solver would you want to have on your Klurendrejeriet® 2008 team?


The candidates are: 1. Jack Bauer; 2. James Bond; 3. Jason Bourne; 4. Lara Croft; 5. Carl Hamilton; 6. Angus MacGyver; 7. John McClane; or 8. Indiana Jones (cast your vote by leaving a message here or vote in the survey to the right).

No comments: