Monday, 24 September 2007

En kortis (A short one)

Dagens ledtråd blir kort: läs och begrunda svaren till Klurendrejeriet® 2005 på Ultunesarens hemsida!

The Clue of the Day will be short: read the solutions to Klurendrejeriet® 2005 on the homepage of Ultunesaren!

No comments: