Saturday, 29 September 2007

Bara två kvar ... (Only two left ...)

Nu när vi går in i de två sista veckorna av Klurendrejeriet® mini, kommer vi att erbjuda dagliga ledtrådar till tävlingens tre gåtor. Trots detta finns det all anledning att lämna in svaret så snabbt som möjligt, eftersom vi lägger till tre små priser till den första rätta lösningen för varje fråga (max ett pris/person; priserna presenteras under sista veckan)! Som vi nämnt tidigare är priserna i Klurendrejeriet® mini väldigt små och skall inte jämföras med de som har erbjudits i den årliga stora tävlingen. Dagens ledtråd är avsedd för både fråga 2 och 3:


Swiss miss?


With two weeks left of Klurendrejeriet® mini, we will start offering daily clues to the three questions in the contest. There is, however, an added bonus to send in you answers as soon as possible, since we are adding three small prizes to the first correct solutions to each of the questions (limit one prize/person; prizes will be presented during the last week)! As mentioned before, the prizes in Klurendrejeriet® mini should not be compared with those that have been offered in the large annual contest. The clue of the day (above) is meant for questions 2 and 3.

No comments: