Wednesday, 5 September 2007

Löst gåta eller biljett? (Less tickets or answers?)

Enligt ett meddelande från flygets branschorganisation IATA kommer flygbiljetter att helt tas bort från och med 1 juni nästa år. Det betyder att om vinnaren i Klurendrejeriet® 2008 kanske flyger biljettlöst, förutsatt att priset är en flygbiljett och att den är förlagd efter detta datum ... Än så länge koncentrerar vi oss på Klurendrejeriet® mini och dess tre frågor. Hur många har du löst: tre, två, en eller ingen?

I ate a ticket!

In a statement from the International Air Transport Association (IATA), it is reported that the paper ticket will be removed completely from the organization's members starting 1 June 2008. This means that the future winner of Klurendrejeriet® 2008 may very well fly ticketless, given that the first prize included a flight ticket and that it takes place after that date ... But for now, let us concentrate on
Klurendrejeriet® mini and its three questions. How many have you solved: three, two, one or none?

No comments: