Friday, 7 September 2007

Hjälp? (Help?)

En förfrågan om den tidigare utlovade hjälpen har kommit. Om ni inte anser att den dykt upp än, kan ni alltid hoppas att den kommer under helgen eller läsa om hela veckans meddelanden.

A request for the previously promised help has appeared . If you do not think it has showed up yet, and no help is seemingly offered during the weekend, why not try reading this week's posts again?

No comments: