Saturday, 1 September 2007

Månadssammanfattning augusti (Monthly recap August)

Här följer augusti månads sammanfattning av alla relevanta (öppna) ledtrådar som getts hittills i Klurendrejeriet® mini sedan den senaste sammanfattningen för juli (1 augusti):

Tävlingen:
Klurendrejeriet® mini (2007)
Ledtrådar till 1. UTTRYCK FÖR INTRYCK:
9 och 22 augusti
Ledtrådar till 2. ETT TU, BRUTE:
5 och 22 augusti
Ledtrådar till 3. HANDUPPSTRECKNING:
19, 23 och 31 augusti.


Here is the August recap of all relevant (open) clues given so far in Klurendrejeriet® mini since the last one for July (
1 August) - in case you have missed any - listed in order of appearance:

The contest:
Klurendrejeriet® mini (2007) [English translation]
Clues to 1. EXPRESSIONS FOR IMPRESSIONS:
2, 9 and 22 August
Clues to 2. ETT TU, BRUTE:
5 and 22 August
Clues to 3. HAND IN HAND, LINE BY LINE:
19, 23 and 31 August

No comments: