Sunday, 9 September 2007

Dyrt original! (Expensive original!)

Det sägs att aktieaffärer kan leda till snabba pengar, men i ett fall verkar snarare motsatsen vara sann. En aktie inhandlad för 100 kronor 1921 sägs idag vara värd uppåt en miljon, rapporterar Aftonbladets hemsida (även om aktiens värde då motsvarar cirka 15000 kronor idag). Vi kan inte lova att originalversionen av Klurendrejeriet® (publicerad i Ultunesaren 3-2005) någonsin ens kommer att bli värd 100 kronor, men om du har en sådan tidning - håll i den hårt - för man vet ju aldrig!
Värd en förmögenhet?
Worth a fortune?The stock market is often said to be the way to fast cash, but at least one case in Sweden shows us that can be the way to slow ones too. A bond purchased for 100 Swedish crowns in 1921 is said to be worth close to a million today, Swedish Aftonbladet reports (though its value at the time would correspond to roughly 15000 crowns today). We cannot promise that the original version of Klurendrejeriet® (published in Ultunesaren 3-2005) even will be worth a 100 crowns, but if you do have a copy of the magazine - hold on to it tight - you never know!

No comments: