Monday, 17 September 2007

Vill Gere vara svensk? (Swedish Gere-atrics?)

Kapp-Ahl har lockat till sig ytterligare en Hollywood-stjärna till sin You Look Great-kampanj. Den som sägs gilla deras budskap denna gång är det ingen mindre än Richard Gere, som genom Pretty Woman och American Gigolo har haft länkar med Sverige förut. Den sistnämnda innehåller en "berömd" scen där vi får höra hans försök till svenska. På tal om det erbjuder vi en ny lektion i Swedish 101 inom kort, allt för att underlätta lösandet av Klurendrejeriet® mini (länk till höger) och kommande Klurendrejeriet® 2008.Do I look gereate?

Swedish clothing warehouse Kapp-Ahl has revealed its latest Hollywood addition to their You Look Great campaign. This time it is no other than Richard Gere, who trough Pretty Woman and American Gigolo have had connections with Sweden before. The latter includes a "famous" scene where we hear Mr. Gere try to speak Swedish. Speaking of trying, we will offer a new Swedish 101 lesson shortly to simplify any Klurendrejeriet® mini (link to the right) and Klurendrejeriet® 2008 solving efforts.

No comments: