Sunday, 16 September 2007

Risk för uppskattning? (A great tip?)

Svenska Dagbladet rapporterar om det som kan vara den största dricksen i svensk historia: Laholmen Hotell i Strömstad har fått aktier till ett nuvarande värde på en och en halv miljon kronor(!) till skänks som ska utgöra grunden till en framtida fond för vars avkastning skall gå till "Årets medarbetare". Den nöjda gästen som skänker aktierna, Matts O Westerberg, skänker aktierna för att visa sin uppskattning för det bemötande som han fått sedan 1986. Om Klurendrejeriet® skänker motsvarande glädje bland någon av våra lösare borde prissumman kunna öka drastiskt om en sisådär arton år ...


Best service ever?


The Swedish newspaper Svenska Dagbladet has reported about possibly the largest tip in Swedish history: Laholmen Hotel in Strömstad has been given shares and stocks to a combined value of 1.5 million Swedish crowns forming the mutual fund where the annual yield will be given to the "Employee of the year". The satisfied hotel guest, a Mr. Westerberg of Stockholm, offers this donation to show his gratitude for the excellent service he has received since 1986. If Klurendrejeriet® offers the same amount of happiness among any of our solvers, the grand prize may just get an unexpected boost in amout eighteen years ...

No comments: