Sunday, 16 September 2007

Ett sant nöje! (Truly a pleasure!)

Med så många besök som Klurbloggen har haft den senaste tiden från hela Sverige (83 %), Storbritannien (3,5 %), Finland (2 %) och resten Europa (7 %) och världen (4,5 %) är det verkligen dags att bjuda på en ledtråd. Vi säger inte till vilken fråga i Klurendrejeriet® mini det gäller, eftersom det är så pass uppenbart.Was this helpful? (Y/N)

With all the visits Klurbloggen has had the past few weeks from Sweden (83 %), the UK (3.5 %), Finland (2 %) and the rest of Europe (7 %) and the world (4.5 %), it is high time to offer a clue for free. We will not reveal to which Klurendrejeriet® mini question it is connected to, as it should be obvious.

No comments: