Friday, 28 September 2007

Inskickningsenkät (Submission survey)

Idag öppnar vi idag en ny enkät med en enkel fråga: När skickar du in dina lösningar? Det är naturligtvis frivilligt att rösta och om man vill kan man även besvara detta meddelande med kommentar!

Today we open a new survey with a simple question: When will you submit your solutions? Naturally, casting a vote is voluntary and, as always, you may also leave a comment on this post.

No comments: