Saturday, 24 January 2009

16. REGNBÅGSSTRECK (16. RAINBOW STRIPE)

Den näst lättaste frågan i alla fall enligt de inskickade svaren var fråga 16. REGNBÅGSSTRECK, en utiklippt version av en av klädföretaget Esprits enfärgade logotyper. Titelns regnbågsinspiration togs från företagets hemsida, där även den enfärgade kan beskådas. Med butiker i nitton länder, inklusive de fem där årets deltagare kom ifrån, är företaget verkligen på den internationella arenan. Rätt svar: Esprit (2 poäng; 0 % felaktiga svar)
The second easiest question at least judging by the answers sent in was question 16. RAINBOW STRIPE, a cut-into-pieces version of one of the fashion designer Esprit's
simpler logotypes. The rainbow inspiration was taken from the homepage of the company, where the monochrome kind also can be seen. With boutiques in nineteen countries, including the five this year's contestants came from, the company is truly international. Correct answer: Esprit (2 points; 0 % wrong answers)

No comments: