Thursday, 15 January 2009

Rekordbesök (Record visits)

Frågor är till för att lösas och rekord är till för att slås och detta dygn slår ett par stycken. Eftersom det ännu återstår en knapp timme av denna dag får vi invänta morgondagen innan vi vet svaret. Ännu har dock inget besök kommit från Mars.
Life on Mars?Questions exist to be answered and records exist to be broken and this day will break a few. Since almost an hour remains of this day, we will have to wait until tomorrow before we know the answer. So far no visits have come from Mars.

No comments: