Monday, 26 January 2009

18. SVART PÅ VITT (18. BLACK ON WHITE)

Fråga 18. SVART PÅ VITT var med uppståndelsen kring valet av Barack Obama till USA:s president åter i den mediala hetluften. Det var ju nämligen bara dryga 53 år sedan som Rosa Parks vägrade att flytta bakåt i buss 2857 en decemberdag i Montgomery, Alabama. Hon blev sedemera bötfälld efter ett domstolsbeslut, vilket blev startskottet på en bojkott som i slutändan ledde till att USA:s raslagar försvann. Bilden i kalendern var baserad på det diagram som användes under rättegången. Efter hennes död 2005 låg Rosa Parks som första kvinna i USA på lit de parade, något som normalt är förbehållet presidenter, kronologiskt placerad mellan de två "bilmärkena" Ronald Reagan (RR) [2004] och Gerald Ford [2006-2007]. Rätt svar: 12 (4 poäng)Rosa Parks (1913-2005)


Question
18. BLACK ON WHITE was with the election of Barack Obama as President of the United States once again in the media's attention. It was, after all, only 53 years ago that Rosa Parks refused to move backwards in bus No. 2857 a day in December in Montgomery, Alabama. She was fined after a court ruling, which was the beginning of a boycott that ultimately led to the removal of the racial segregation laws in the US. The picture in the calendar was based on the diagram used during the trial. After her death in 2005 Rosa Parks lay in honour, something normally reserved for presidents, chronologically placed between the two "car brands" Ronald Reagan (RR) [2004] and Gerald Ford [2006-2007]. Correct answer: 12 (4 points)

No comments: