Tuesday, 27 January 2009

01. KLÄMKÄCK LINTOTT (01. TOTAL TOWHEAD)

Var huvudpersonen i den militärserie som eftersöktes i fråga 01. KLÄMKÄCK LINTOTT verkligen den yvigt blonda 91:an Mandel Karlsson? Nja, för även om det mesta passar in var det nog för bra för att vara sant! Den rätta lösningen är den fristående norska kopian Nr. 91 August Stomperud, som tillsammans med sin kamrat 87:an tävlar om flickan Petra. Serien var ursprungligen en norsk version av 91:an Karlsson, men anses numera vara en fristående serie. Den beskurna bilden från frågan togs från 2006 års julalbum och visas i sin helhet här nedan. Rätt svar: 91 August Stomperud (5 poäng; 50 % felaktiga svar)


Hot dog!Was the main character in the military cartoon in question 01. TOTAL TOWHEAD really the bushy-haired 91:an Mandel Karlsson? Well, even though most facts presented fit really well, it fit a bit too well to be true! The correct solution is the separate Norwegian copy Nr. 91 August Stomperud, who together with his friend 87:an compete over the girl Petra. The cartoon was originally a Norwegian version of 91:an Karlsson, but is nowadays considered to stand on its own two feet. The cropped picture from the question, taken from the 2006 X-Mas edition, is shown above. Correct answer: 91 August Stomperud (5 points; 50 % wrong answers)

No comments: