Sunday, 18 January 2009

Slutspurt! (Finish!)

Det återstår inte mycket av årets upplaga av Klurendrejeriet®, men än hinner man kanske med att knäcka någon gåta till. När du skickar in, glöm då inte att skriva ditt namn och telefonnummer så vi kan kontakta dig om du når finalen. Även om din namnteckning inte är lika prydlig som andras, hittar vi i alla fall säkert åt dig! Vem vet - kanske du blir biljonär på kuppen!Letar svaret?
Looking for answers?Not much remain of this year's edition of
Klurendrejeriet®, but perhaps there is enough time to solve one more question. When you send your submission, do not forget to write your name and phone number so we can contact you if you reach the final. Even if your signature is not as neat as others, we will find you! Who knows, you may even become a trillionaire doing it!

No comments: