Thursday, 29 January 2009

17. DELICATESSEN

Visst finns många klassiker på svenska julbord, men det är få som är så spridda som den eftersökta i 17. DELICATESSEN. Enligt folketymologin sägs operasångaren Pelle Janzon ha gett namn åt rätten Janssons frestelse, men då dess namn inte blev vedertaget förrän långt efter denne Janzon dog anses detta mindre troligt. Istället härleds namnet till 1928 och en viss fru Elvira Stigmarks kokerska vid namn Boberg, som döpte potatis- och ansjovisgratängen efter filmen Janssons frestelse med kokerskans favoritskådespelare i Edvin Adolphson i en av huvudrollerna. Filmen bygger i sin tur på ett folklustspel från 1914. Dikten med samma namn och en uppsjö ingående information erbjuds av diverse Lindemän och en Janssons frestelse med kniv figurerade i Klurendrejeriet® 2007 som en ledtråd till 14. JUST DO IT!. Rätt svar: Ja (7,5 poäng)

Burkmat?
Fishy?There are numerous classics on a Swedish X-Mas smorgasbord, but there are few that are as well-known as the one in 17. DELICATESSEN. Folk etymology keeps telling us that the name comes from the opera singer Per Adolf Janzon, but with a 40 year discrepancy of Janzon's death and the first recorded common use of the dish, this is now regarded as less likely. Instead, the name is related to a certain Elvira Stigmark and her cook Mrs. Boberg, who named the potato and anchovy gratin after the movie Janssons frestelse starring the cook's favourite actor Edvin Adolphson. The movie is in turn based on a burlesque comedy from 1914. The poem with the same name and other fascinating facts is offered by various Lindemen and a Janssons frestelse with a knife was part of Klurendrejeriet® 2007 as a clue to 14. JUST DO IT!. Correct answer: Ja (7.5 points)

No comments: