Saturday, 10 January 2009

Makten år folket! (Power to the masses!)

Redan ifjol fick deltagarna i Klurendrejeriet® chansen att bestämma ett par ledtrådar, för det är så det går till numera. Folket får ofta säga sitt, men får även stå sitt kast. I årets upplaga av tävlingen krävs det dock bara att man svarar på sex av de tjugofyra frågor som ni hittar här. Klarar du det för tiden går ut?

Drar en vals?
Waltz Disney?


Already last year, the participants in Klurendrejeriet® had the opportunity to decide a few clues, since that is the custom
nowadays. The people often have their say, but have to live with it as well. In this year's edition, however, one only needs to answer six of the twenty-four questions you find here. Will you make it before time runs out?

No comments: