Wednesday, 14 January 2009

Sammanställning (Recap)

Wow! Över 30 röster lades fram till igår på en mängd olika frågor som årets deltagare vill/inte vill ha extra ledtrådar till. Efter en noggrann sammanställning stod så två frågor som vinnare: 20. FRUKTSALLAD och 21. ÖVERGÅNGSMETALL. Här nedan återfinns en sammanställning av samtliga frågor, rättelser och öppna ledtrådar. De allra senaste återfinns i bilderna i nummerordning. Om du hellre läser lite om en av fjolårets frågor hittar du det här och här.

01. KLÄMKÄCK LINTOTT (01. TOTAL TOWHEAD) [ledtråd/clue]
02. IS SAKNAS (02. IS MISSING)
03. RYANAIR
04. PANTBANK (04. DIVIDEND)
05. BRÖDTEXT (05. BUN FILLING)
06. RÄKNEÖVNING (06. CALCULATION)
07. HÖJDEN AV FRÄCKHET! (07. THAT DOES IT!)
08. REGNBÅGSMOSAIK (08. RAINBOW MOSAIC) [ledtråd/clue]


Major difficulty?
Stora bekymmer?09. DEN RÖDVITA LOGOTYPEN (09. THE RED & WHITE LOGOTYPE)
10. STOCKHOLMSVY (10. STOCKHOLM VIEW) [ledtråd/clue]
11. DUBBELGRUBBEL (11. DOUBLE TROUBLE)
12. MISTELUTTRYCK (12. MISTLETOE MISCHIEF)
13. DEN 13/12 (13. THE 13/12) [ledtråd/clue]
14. VALKAMPANJ (14. ELECTION CAMPAIGN)
15. DEN RÖDA MONA LISAN (15. THE RED MONA LISA)
16. REGNBÅGSSTRECK (16. RAINBOW STRIPE) [ledtråd/clue]

Transition location?
Övergångsplats?17. DELICATESSEN
18. SVART PÅ VITT (18. BLACK ON WHITE)
19. SKORSTENSKÄNDIS (19. CHIMNEY CELEB)
20. FRUKTSALLAD (20. FRUIT SALAD)

21. ÖVERGÅNGSMETALL (21. TRANSITION METAL)
22. PATRIARK (22. PATRIARCH)
23. FLAGGSPEL (23. FLAG PARADE)
24. REGNBÅGSBROTTSLING (24. RAINBOW CRIMINAL) [ledtråd/clue]

Wow! Over 30 votes were cast until yesterday on a wide variety of questions that this year's participants would/would not like extra clues to. After carefully tallying the score, two questions stood as winners:
20. FRUIT SALAD and 21. TRANSITION METAL. Above is a recap of all the questions and open clues. The latest ones are in the pictures in-between, presented in order. If you rather would read about one of the questions from last year, you can do so here and here.

No comments: