Sunday, 4 January 2009

Fullständiga regler

(An English translation of the complete rules will be published tomorrow. In short, the answers have to be received by January 21, 2009 (the final will take place February 7, 2009 in Uppsala) and the Media noise fill-in sheet will be published tomorrow.)


Regler för Klurendrejeriet® 2009

Rätt ifyllda svar
Som vanligt har varje gåta ett (1) entydigt svar: ett tal, ett begrepp eller en bokstav enligt frågetexten. Om en fråga (mot förmodan) har flera möjliga lösningar, tag då det svar bäst passar in i totallösningen och tävlingens anda! Hur ett "bättre" svar bör tolkas hittar du i tävlingens arkiv på Ultunesarens
hemsida.

Urval
Av tävlingens tjugofyra frågor skall du välja ut sex (6) stycken att besvara när du skickar in din lösning. Alla besvarade frågor rangordnas sedan efter antalet korrekta svar bland samtliga deltagare och poängsätts enligt en fallande skala, där de tävlande med högst totalsumma för sina sex svar kommer till final. Om en eller flera frågor ej valts av någon deltagare alls räknas dessa som svårast. Felaktiga svar medför inte några poängavdrag, men kommer att användas för att särskilja frågor med lika många rätta svar (ju fler felaktiga svar, desto svårare anses frågan vara). Om det ändå inte går att skilja frågorna åt, delas poängen lika mellan dessa frågor.

Poängräkning
Frågan med lägst antal korrekta svar är värd till 46 poäng, därefter 41 poäng och sedan 37, 33, 30, 27, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 poäng.

Adress och ett tips
Skicka ditt svar till: Klurendrejeriet, c/o Ultunesaren, Ultuna studentkår, Box 7074, 750 07 Uppsala så att vi har det senast onsdag 21 januari 2009. Bifoga även ett telefonnummer där du kan nås torsdag 22 januari mellan kl. 12 och 14. Endast ett svar per deltagare. Har du inte löst sex frågor, gissa och skicka in ändå för att ha en chans! En mängd sidovinster och ära står på spel! Kom ihåg att en "lätt" fråga kan bli värd mycket om ingen annan väljer att besvara den!

Garanterad finalplats
För att ha en chans att nå finalen 7 februari 2009 via den garanterade finalplatsen måste du hitta rätt kod i Mediabruset, en utsållningsmekanism som följer fyra bestämda regler när två svar möts:

jämn siffra och noll slår vokal (jämna siffror: 2, 4, 6, 8)
vokal slår udda siffra (vokaler: a, e, i, o, u, y, å, ä, ö)
udda siffra slår konsonant (udda siffror: 1, 3, 5, 7, 9)
konsonant slår jämn siffra (konsonanter: icke-vokaler)

Mediabrusets ifyllningsformulär publiceras imorgon. Eventuella ändringar gällande reglerna meddelas här på bloggen fram till och med 15 januari 2009.

No comments: