Sunday, 11 January 2009

Ännu en icke-Pollock (Yet another non-Pollock)

Vi nås av rapporten av ännu en icke-Pollock efter att ha varit varse om den första sedan åttonde december. Vad de båda verken egentligen föreställer vet ingen, eller ...?Never mind the Pollocks?


We read the
news about yet another non-Pollock after encountering the first one on the eighth of December. What the two pieces of art really are no one knows for sure, right ...?

No comments: