Saturday, 17 January 2009

Helt bortkollrad? (Completely lost?)

Har du problem med årets frågor och du känner att tiden håller på att rinna ut? Var då inte rädd - chansa på något rimligt! Läs frågan och kolla vad som krävs för dina sex svar (en bokstav, en siffra, etc.) och skicka in det för det kan räcka långt! Kom ihåg att det finns andra som utsätts för betydligt större prövningar, såväl påhittade som "verkliga". Om detta inte hjälper, slappna då av med en Bergman-rulle?
Anar öråd?
Lost it yet?Are you experiencing problems with the
questions this year, while time is running out? Then shake off your fear - take your best guess! Read the question and check you need for your six answers (a letter, a number, etc.) and submit that because it might be enough! Remember that there are others that are facing much worse challenges, including both made-up and "real" ones. If that does not help, why not relax with a Bergman movie?

No comments: