Tuesday, 6 January 2009

Mediabruset (The Media noise!)

För att du skall ha en chans att kvalificera dig till finalen i Klurendrejeriet® 2009 genom den garanterade finalplatsen måste du vara först med skicka in den rätta koden från Mediabruset (pdf). Instruktioner hur du finner koden och till vilken adress du ska skicka den till står i pdf-dokumentet. Endast en kod per deltagare får skickas in.To have a chance to qualify to the final in
Klurendrejeriet® 2009 via the guaranteed seat you have to be the first to send in the correct code from the Media noise (pdf). Instructions on how to find the code and to which address it should be sent can be found in the pdf document. Only one code per participant may be sent in.

No comments: