Monday, 30 December 2013

FÖRTYDLIGANDE (CLARIFICATION)

I kommandot "SUV-shift" i Spamfilter K13 skall man ej räkna med mellanslagstangenten som "snett uppåt vänster", vilket t.ex. gör att 5 blir B och % blir b. Däremot, eftersom det är omöjligt att veta var man skall gå därnäst, om man skulle hamna på mellanslagstangenten med något annat kommando får man vackert stanna kvar på denna.

In the command "SUV-shift" in Spamfilter K13, one should not count the space key as "up to the left", turning e.g. 5 to B and % to b. However, since it is impossible to know where to go next, if one ends up on the space key with any other command one has to simply remain there.

No comments: