Monday, 16 December 2013

SPAMFILTER K13: KOMMANDON/COMMANDS

Utöver de rent matematiska operationerna, betyder de olika kommandona i Spamfilter K13 betyder följande:

nästkommande konsonant = nästa konsonant i alfabetet
föregående bokstav = föregående bokstav i alfabetet
SNH = snett nedåt höger
SUV-shift = snett uppåt vänster och byt skiftläge
2TH = två till höger

Det svenska alfabetet motsvaras av: a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z-å-ä-ö
Vokaler: a-e-i-o-u-y-å-ä-ö

In addition to the strictly mathematical operations, the different commands in Spamfilter K13 means the following:

nästkommande konsonant = next consonant in the alphabet
föregående bokstav = previous letter in the alphabet
SNH = down slightly to the right
SUV-shift = up slightly to the left and shift case
2TH = two to the right

The Swedish alphabet is: a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z-å-ä-ö
Vowels: a-e-i-o-u-y-å-ä-ö

No comments: