Wednesday, 11 December 2013

11. EN RESA I HÄSTVÄG (11. A KINGDOM FOR A HORSE)

Nedan på kartan är ett antal svenska orter markerade, orter som passar så bra till det som passerar. Några platser saknas för att de inte motsvarar någon specifik ort utan snarare snöklädda berg och lönndalar … Resan genomfördes allra första gången i mitten på 80-talet, men har upprepats många gånger sedan dess. Men vems resrutt är det som dessa kartnålar representerar? Anteckna första bokstaven i "reseledarens" förnamn.
On the map above, a number of Swedish places are marked with a tack, places that fit so well with what is passing by. Some places are missing because they do not correspond to any particular location, but rather snowcovered mountains and valleys. The trip was carried out the first time in the middle of the 1980's, but has been repeated many times since them. Whose travel itinerary are these tacks representing? Write down the first letter in the first name of the "travel guide".

Correction: not, not no; then, not them

No comments: