Wednesday, 4 December 2013

4. BORN ON THE FOURTH OF JULY

“We, the people of …” börjar landets konstitution och fortsätter sedan med att spalta upp lagar och förordningar. Landets frimärken hedrar några av världens ledare, däribland Churchill, i olika valörer av landets valuta. Andra namn som spelat stor roll i landets historia är Ford, Buchanan och Lady Bird. Landets president valdes enhälligt i valet 196_, där skillnaden att ha och inte ha rösträtt sägs ha utdelats av den valda presidenten själv! Vidare beskrivs presidenten till utseendet som en blandning av sin äldre bror och jultomten(!), båda sannolikt mycket mer kända för de allra flesta. De sista två bokstäverna i presidentens förnamn är samma som de första två i den äldre broderns namn. Anteckna dessa två bokstäver.
“We, the people of …”, the constitution of the country starts, and goes on by listing laws and regulations. The stamps of the country honors some of the leaders of the world, including Churchill, in different denominations of the national currency. Other names that have played a large role in the history of the country are Ford, Buchanan, and Lady Bird. The president of the country was unanimously elected in 196_, where the difference to have or not to have voting rights is said to have been handed out by the elected president himself! Additionally, the looks of the president is described to be a mixture of his older brother and Santa Claus(!), both likely to be a lot more well-known by most people. The last two letters in the given name of the president is the first two of the older brother's name. Write down these two letters.

Correction: are, not is; described, not describedt

No comments: