Saturday, 7 December 2013

7. HÖJDEN AV FRÄCKHET! (7. THAT DOES IT!)

Hur många tändstickor behöver man flytta för att bilda en kvadrat? Skriv ned det antalet.
How many matches does one need to move to form a square? Write down that number.

No comments: