Monday, 2 December 2013

2. SEDELÄRANDE KUNSKAP (2. BILL OF RIGHTS)

Sedan kronan infördes 1873 har Sveriges sedlar och mynt växlat både färg och form ett antal gånger. Inom kort kommer vi åter att få stifta närmare bekantskap med tvåkronan, även om den faktiskt aldrig gick ur tiden, och dessutom får vi för första gången en tvåhundrakronorssedel. På tal om tidigare utgivna sedlar, här nedanför återfinns en del av en svensk sedel av klassiskt snitt. Vilket år var det nästsista den var giltig? Skriv ned den sista siffran i årtalet.

Rättelse (1 januari 2014): nästsista, inte sista


Since the introduction of the krona in 1873, Sweden's bills and coins have changed both colour and shape several times. Shortly, we will get closer to the two-krona coin, even though it actually never left, and in addition we will see a two hundred-krona bill for the first time. Speaking of previously issued bills, above is a part of a Swedish bill in classic style. Which year was the last one it was legal tender? Write down the last digit in that year.

Correction (December 15, 2013): coin, not coind
Correction (January 1, 2014): second to last, not last

No comments: