Friday, 13 December 2013

13. DEN 13/12 (13. THE 13/12)

Ibland går tretton på ett dussin - här är ett tydligt fall. Den vi söker här finns nämligen inte med på några officiella listor över de som burit den världsberömda yrkestiteln (nio bokstäver), trots att det inte råder någon tvekan att det stämmer in. Inte heller är "titelhållarens" levnadsöde särskilt välkänt, där historien är nästan lika hemsk som gripande. När svenskarna var upptagna med sitt traditionsenliga lussefirande - såklart - blev "nummer 13" lämnad åt elementen och dömd att tillbringa sin tid i ensamhet; månad efter månad, år efter år. Skriv ned de bokstäver i titeln som inte förekommer mer än en gång.
Sometimes there are thirteen to a dozen - here is a clear case. The one we seek here does not appear on any official lists of those who have carried the world famous title (nine letters), in spite of the fact that there is no doubt that it is correct. Neither is the life destiny of the "title holder" particularly wellknown, where the history is almost as horrifying as touching. When the Swedes were busy with their traditional Lucia celebrations - of course - "number 13" was left exposed to the elements and doomed to spend eternity in solitude; month after month, year after year. Write down the letters in the title that do not appear more than once.

No comments: