Wednesday, 18 December 2013

GÄLLANDE "UPPENBARA" FEL/REGARDING "OBVIOUS" ERRORS

Det har inkommit ett flertal kommentarer till tävlingsledningen att det inte kommit tillräckligt många ledtrådar som utlovades "dyrt och heligt". Andra hävdar att det finns "uppenbara felaktigheter" i några frågor, utan att detta vidare kommenteras och vilka frågor detta isåfall skulle vara. Om man anser att det finns felaktigheter i texten, kan man - som nämnda lösare ovan påstår - skicka då en kommentar via bloggen (den är modererad, så det är inte säkert att kommentaren publiceras men den läses!) eller ett ebrev till tävlingsledningen (klurendrejeriet@hotmail.com). I övrigt, kan vi bara hänvisa till bloggen under hela tävlingstiden med tanke på att Klurendrejeriet® är en dynamisk tävling!

A number of comments have reached Klur HQ noting that not many of the "promised clues" have been published. Others argue that there are "obvious errors" in some of the questions, without commenting this further. If one thinks that there are faults in the text, feel free - just like the above mentioned persons - to comment this on the blog (it is moderated, so the actual comment will be read but may be withheld!) or send a message to Klur HQ (klurendrejeriet@hotmail.com). Other than that, we can only refer to the blog during the entire contest; after all Klurendrejeriet® is a dynamic contest!

No comments: