Sunday, 8 December 2013

8. MÄRKT AV TIDENS TAND (8. AS TIME GOES BY)

Vilken siffra (tre bokstäver) förknippas med "händelseförloppet" vars start beskrivs kryptiskt här under?
Which digit (three letters) is connected with the "series of events" with its beginning shown cryptically above?

No comments: