Tuesday, 3 December 2013

3. LANDSFLYKTIGHET (3. COUNTRY ESCAPE)

Hur många länder i världen finns det? Enligt Mastercards hemsida är de över 200, fastän FN bara har 193 medlemsstater! För att besvara frågan skickade vi ut en spejare, Majken, till en icke namngiven skola i Uppsala. Det visade sig dock att hon missuppfattade uppgiften och istället bedömde treornas skrivbegåvning! Eller tänkte hon trots allt på originaluppgiften? Anteckna det totala antalet länder som gömmer sig i texten som innehåller fler konsonanter än vokaler.
How many countries are there in the world? Mastercard lists over 200 on their homepage, although the UN only has 193 member states! To answer this question we sent out a scout, Majken, to a non-identifiable school in Uppsala. It turned out though that she misinterpreted the task at hand and instead evaluated the writing abilities of the third-graders! Or did she think about the original assignment after all? Write down the total number of countries that are hiding in the text that contains more consonants than vowels.

Correction: contains, not contain

No comments: