Monday, 1 December 2008

01. KLÄMKÄCK LINTOTT (01. TOTAL TOWHEAD)

Känner du till den klämkäcka lintotten X i den beskurna bilden nedan? Bilden visar ett tydligt exempel på den militäriska "disciplin" som följer X genom livet, ofta tillsammans med sin kompis (X-4), så även här. De båda trånar efter den bedårande _ra, som för övrigt arbetar hos de tidigare nämndas överordnade. Anteckna lintottens fullständiga namn.


Korv och potatis?
General nuisance?


Do you recognize the total towhead X in the cropped picture above? It shows a typical example of the military "discipline" that X follows through life, often together with his friend (X-4). The two yearn for the enchanting _ra, who, by the way, works for the superior of the previously mentioned pair. Write down the complete name of the towhead.

No comments: