Wednesday, 28 January 2009

04. PANTBANK (04. DIVIDEND)

Att Sverige har ett väl utbyggt pantsystem fick deltagarna i Klurendrejeriet® erfara redan för ett par år sedan i jakten på C. SPÅR I BECKSVART MÖRKER. Då eftersöktes dock inte pantbeloppen som i årets fråga 04. PANTBANK. Panten för en standardflaska (33 cl) är som många vet 60 öre inklusive moms, men vid utbetalning på ett 60 öres kvitto erhålls bara 50 öre på grund av nuvarande avrundningssystem. För att vända en realförlust på 10 öre till en vinst ser man istället till att panta flaskorna tre och tre, vilket genererar ett pantkvitto på 1,80 kronor vilket i sin tur ger 2 kronor i handen tack vare samma avrundningsprincip! För att ytterligare maximera antalet flaskor kan man även använda ett pantkvitto på två flaskor (1,20 kronor) som dellikvid när man köper tre flaskor (8,94 kronor) och på så vis endast behöva betala 7,74 kronor, vilket avrundas neråt till 7,50 kronor. Beroende på hur man sedan tolkar frågans text kan man således köpa 58 eller 59 flaskor, där det senare alternativet krävs att man dricker upp snabbare än betalningen sker och att sedan lämnar den nyligen uppdruckna flaskan som pant! Alternativet är att man står med 2,50 kronor på handen efter att ha köpt 58 flaskor. Rätt svar: 58 eller 59 flaskor (6 poäng; 56 % felaktiga svar)

Bryggerirörelsen går back?
Beck to basics?Participants in Klurendrejeriet® already know that Sweden has a well-built refund system for beer and soft drinks thanks to looking for
C. GRUESOME EVIDENCE IN THE DARK a couple of years back. That time we were not looking for the refund like we did this time in 04. DIVIDEND. The refund value for a standard bottle (33 cl) is 60 öre including sales tax, but if cashing the receipt one only gets 50 öre with the enforced rounding system in Swedish cash registers. To turn a marginal loss of 10 öre to a possible gain, make sure you return the bottles in groups of three and cash the receipts seperately, thus generating a refund amount of 1.80 crowns which in turn is translated to 2 crowns using the same rounding technique! To maximize the number of bottles even further, one can use a refund receipt from two returned bottles (1.20 kronor) as partial payment for three bottles thereby reducing the amount to 7.74 crowns, rounded down to 7.50 crowns. Then, depending on how one interprets the question, it is possible to buy either 58 or 59 bottles, the latter requiring one to drink the 59th bottle faster than the payment takes place and leaving the just-finished bottle as payment! The more straightforward alternative is to be left with 2.50 crowns after having bought 58 bottles. Correct answer: 58 or 59 bottles (6 points; 56 % wrong answers)

2 comments:

Cecilia said...

Retursystemet som beskrivs på bloggen på Sveriges Bryggerier handlar om Pet- och aliminiumburkar. Som en liten info. Gå gärna in på returpack.se

Mr. Klur said...

Hejsan, Cecilia! Nu har jag ändrat länken till en som beskriver det svenska pantsystemet. Tack för påpekandet.