Wednesday, 17 December 2008

17. DELICATESSEN

Det naturliga urvalet har väl aldrig exemplifierats mer tydligt än i dagens fråga: i en och samma delikatess återfinns variation i form, specialisering, men alltid den speciella "symbiosen". Att detta har gett upphov till till spaltmeter i all slags media är alltså inte så konstigt, åtminstone inte lika udda som dikten med samma namn (citat: "Se hur ..."). Udda, eller minst sagt knivig, är även delikatessens ursprung, men det är väl numera ställt bortom allt tvivel. Anteckna den första och andra bokstaven i namnet.


Har han hatt eller fått?

Has he hat or got?The natural selection has probably never been more obsiously exemplified than in today's question: in just one delicatessen we can find variation in form, specialization but always that special "symbiosis". That this have generated lots of media attention is thus not that strange, at least not as odd as the poem with the same name (quote: "Se hur ..."). Odd, to say the least, is also the origins of the delicatessen, but it should now be solved beyond any doubt. Write down the first and second letter in the name.

No comments: