Thursday, 18 December 2008

18. SVART PÅ VITT (18. BLACK ON WHITE)

Det var inte första gången det hände, snarare tvärtom, men fick väldigt stor betydelse för landets framtid. Skådeplatsen finns bevarad och vi får verkligen hoppas att detta inte händer igen. Vi ser här en del av efterdyningarna svart på vitt, även om originalet förmodligen är inverterat. Det har långt senare meddelats från ett helt annat håll att där blått och grönt möts blir det ljusrött. Media upprepade historien ännu en gång när huvudpersonen fick ett hedersvärt slut mellan två ”bilmärken” och blev på detta sätt historisk på nytt. Vilket fyrsiffrigt tal förknippas med skådeplatsen? Lägg ihop de två udda siffrorna i det talet och skriv ner summan."... in a rich man's world."

It was not the first time it happened, rather the opposite, but it had a great impact on the future of the country. The scene of action has been preserved and we truly hope that this does not happen again. Above, we can see some of the aftermath black on white, even though the original probably is inverted. There have been reports from a completely different location that where blue and green meet we get light red. Media repeated the history once again when the main character got an honorable ending between two ”car brands” and once again made history. Which four-digit number is closely tied to the scene of action? Add the two odd digits in that number and write down the sum.

No comments: