Monday, 8 December 2008

08. REGNBÅGSMOSAIK (08. RAINBOW MOSAIC)

Vad skall detta föreställa? Det är ingen Pollock eller Malevich, snarare en Mondrian eller möjligen en Dillemans. Men i verkligheten är det naturligtvis någonting helt annat - men vad? Benämningarna går delvis isär, men första delen är alltid densamma. Vad kallas detta konststycke med ett gemensamt namn? Skriv ned de tre första bokstäverna i benämningen.


What is this supposed to be? It is not a Pollock or Malevich, rather a Mondrian or possibly a Dilleman. But in reality it is something completely different - but what? The designations are slightly deviating, but the first part is always the same. What is this piece of art collectively called? Write down the first three letters in the designation.


No comments: