Friday, 24 August 2007

800!

Det må vara ett ISO-värde på en s.k. snabb film ämnad för normalkonsumenter, men på Klurbloggen är det för närvarande antalet unika besökare. De allra flesta av dessa har laddat ner Klurendrejeriet® mini som innehåller tre gåtlika frågor som väntar på att bli lösta. Svaren skall skickas in till Ultunesaren före 13 oktober, 2007. Detta är samma slutdatum som tidningens övriga tävlingar (också öppna för allmänheten).DJ 1: "... question on everybody's lips..."
DJ 2: "On their chapped lips."


It may be the toll-free area code in the USA and a few other countries, but on Klurbloggen it is currently the number of unique visitors. Many have proceeded to download the contest Klurendrejeriet® mini, where three riddled questions wait to be solved. Answers should sent to Ultunesaren before October 13, 2007, just like the other contests the student magazine hosts (bilingual and open to everyone).

No comments: